Важно

Риба жив фосил еволюира


Риба, наречена „жив фосил“, защото не се е променяла значимо 400 милиона години, още може генетично да се адаптира към средата. Коелакантите морфологично не са се променили от епохата девон. Изследвания на образци от различни обекти по източния

бряг на Африка обаче показват бавна генетична адаптация към специфичните географски райони. „Образът на коелакантите като пасивна останка от минали времена трябва вече да бъде забравен“ – каза Катрин Ламперт от университета в Бохум.

Коелакантите се смятаха за изчезнали, докато не беше открита една такава риба в улова на кораб през 1938 г. Оттогава край бреговете на Източна Африка са намерени повече от 100. Според специалистите в света съществуват само няколко стотици коелаканти. Те са изключително застрашени и опознаването на генетичното им разнообразие може да помогне за тяхното опазване.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us