Важно

Ще правят нов план на Царево заради парка „Странджа”


Министерството на регионалното развитие бе принудено да спре действието на Общия устройствен план на община Царево и ще възложи проектиране на изменение на плана за цялата територия на общината. Това стана след като на 15 януари петчленен състав на Върховния административен съд отмени решение на тричленен състав на същия съд, с което върна в сила спорния ОУП на община Царево. Връщането на оспорвания план предизвика остра реакция и протести, тъй като планът е приет без задължителната екологична оценка и отваря пътя за застрояването на крайбрежието на природен парк „Странджа“. Междувременно беше уволнен директорът на парка инж. Стефан Златаров.

Новият план ще е задължително с екологична оценка и няма да е само за спорната територия, а за цялата територия на Царево. Никой обаче не съобщи в какви срокове ще се направи новия общ устройствен план. Експерти коментират, че вероятно ще са нужни не по-малко от две години.

Както се хвалят от дирекцията на парка, „Странджа“ е най-голямата защитена територия в България. Единствено тук на континента са запазени типичните за края на Терциера, отпреди 2 милиона години, гори на умерения климат с вечнозелен лавровиден подлес.

Както казват управниците на парка, на него не бива да се гледа като на забранена територия, а като на наша обща ценност.

Картографи и експерти по околната среда завършиха актуализацията на детайлната карта на природния и културно-исторически комплекс Ропотамо, изработена само преди година, съобщиха от международния търговски и културен център ГЕОПАН. По препоръка на експертите, в новата версия на детайлната карта прецизно са очертани и представени т.н. буферни зони на защитените територии. Те най-често са обект на нарушения на режима им.

Същевременно информационната система за НАТУРА 2000 стана проект на годината в категорията „Администрация“ на десетите юбилейни награди на Computerworld. Системата е разработена от ЕСРИ България.

Автор

Super User
От категорията
Гео-портал на минестерството на отбраната

Contact Us