Всички общински администрации ще издават удостоверения на гражданите, независимо от адреса на заявителя

Удостоверенията въз основа на регистъра на населението, с изключение на удостоверението за наследници, ще се издават от всички общински администрации, независимо от адресната регистрация на заявителя. С предложените изменения в наредбата се дава възможност гражданите да заявят желанието си за издаване на удостоверение и устно, за което ще бъде подписван протокол от тях и служител […]

Прочетете още
АГКК е една от 25-те администативни структури, обменящи документи по електронен път

150 администрации са готови за изцяло електронен обмен на данни Близо 150 административни структури са подали заявление за присъединяване към средата за електронен обмен на документи (документооборот) към 9 октомври 2017 г. Това съобщават от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). До момента реални участници в системата за електронен документооборот са 25 администрации, повечето от които […]

Прочетете още

Contact Us