Одобрен кадастър за три населени места

Одобрени са кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на с. Черковна и с. Черник в община Дулово, и гр. Казанлък. До 18.01.2016 г. заповедите за одобряването им подлежат на обжалване пред административния съд по местонахождението на имотите, чрез съответната служба по геодезия, картография и кадастър.

Прочетете още
АГКК с актуализация на 27 карти на дюни

Агенцията за геодезия, картография и кадастър (АГКК) съобщи, че е приета актуализацията на 27 броя специализирани карти на морски плажове и дюни в Бургаска област. Специализираните карти са за територията на общините Несебър, Созопол, Приморско и Царево. Актуализацията на специализираните карти от 2012 г. включва отразяване на границите на различните видове пясъчни дюни – зараждащи […]

Прочетете още

Contact Us