КИГ с ново ръководство за 4 години напред

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) проведе общо събрание, на което отчете дейността, избра нов управителен съвет и нов председател на организацията. Събранието на 15 март последва провелите се преди това регионални събрания. За председател на управителния съвет бе избран Златан Златанов. Членовете са Христо Христов, Румен Георгиев, Михаил Киров, Атанас Иванов, Огнян Василев, Бела […]

Прочетете още
Излезе ново ръководство за практика по опорни геодезически мрежи и ГНСС

Добре познатият на читателите на „Геомедия“ Аспарух Камбуров е автор на ново учебно помагало, предназначено за учебната програма на студентите по „Маркшайдерство и геодезия“ в МГУ „Св. Иван Рилски“. Ръководството за провеждане на учебна практика по опорни геодезически мрежи и глобални навигационни спътникови системи е достъпно електронно чрез интернет страницата на МГУ на адрес: https://www.mgu.bg/drugi/ebooks/v.10.OnlineVersion.pdf. […]

Прочетете още
УАСГ издаде ръководство за работа с тотални станции

Излезе от печат „РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ТОТАЛНИ СТАНЦИИ“. В наръчникът е разгледана предварителната подготовка и работата с различни модели тотални станции, с които разполага Геодезическият факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. Обърнато е внимание на записа на данни в тях, обмена на данни и стандартните формати. Разгледани са дейностите […]

Прочетете още

Contact Us