Одобрен кадастър за столичния район „Слатина“

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри за столичния район „Слатина“ (без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди № 300-5-9 от 16.12.2002 г., № РД-18-41 от 8.05.2009 г., № РД-18-65 от 8.11.2010 г., № РД-18-85 от 26.11.2015 г.на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър). Кадастралната карта […]

Прочетете още
Приет кадастър на район Слатина, Столична община

Приети са кадастралната карта и кадастралния регистър на район Слатина, Столична община. До 28.07.2016 г. заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър София в сградата на РАЙОН СЛАТИНА, СТОЛИЧНА ОБЩИНА на бул. „Шипченски проход“ № 67а, етаж 1, стая 111.

Прочетете още

Contact Us