Излезе отчет от първото тримесечие за представянето на Galileo

Европейската сателитна навигационна система Galileo премина през първия си доклад за ефективността, след като започна да предоставя услуги и за граждани в края на миналата година. Докладът бе публикуван от Европейската агенция по глобални навигационни спътникови системи (GSA) и е достъпен онлайн. Анализът покрива първото тримесечие на 2017 г., като документира доброто представяне на първоначално […]

Прочетете още
ТОЧНОСТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАНОСИ НА ВОДОХРАНИЛИЩА

инж. Р. Анева Ключови думи: наносни профили, точност на изследване на наноси Научна област: хидрография РЕЗЮМЕ В статията са разгледани въпроси, касаещи точността на определяне на наноси във водохранилища. Разгледана е приетата у нас технология за измерване по метода на „наносните профили“. С използване на закона на Гаус за предаване на грешките са изведени формули […]

Прочетете още

Contact Us