Оптимизирана технология за гравиметрични измервания представят в УАСГ следващата седмица

На 27.09.2018 г. (четвъртък) от 17:15 ч. в ще се проведе публична защита на дисертационния труд на инж. Мария Иванова Николова, редовен докторант към катедра „Висша геодезия“ на Геодезическия факултет на УАСГ. Събитието ще се проведе в зала 318 на ректората на университета. Научната разработка с ръководител проф. д-р инж. Елена Пенева-Златкова е на тема: […]

Прочетете още
НИГГГ към БАН търси главен асистент по земен магнетизъм и гравиметрия

Националният институт по геофизика, геодезия и география – БАН обявяви конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление „4.4. Науки за Земята“, научна специалност „Земен магнетизъм и гравиметрия“. Срокът за кандидатстване е 2 месеца от обнародването на съобщението в днешния брой 62 на „Държавен вестник“. Документи и допълнителна информация – в канцеларията на института […]

Прочетете още
Лекция за формата на Земята и гравитационното поле

В последния понеделник преди Коледа (18.12.2017 г.) в 17 ч. клуб „Гея“  ще бъде домакин на лекция на тема: „Форма, размери и гравитационно поле на Земята“. Традиционно мястото на провеждане ще бъде на етаж 5 в сграда A на Физическия факултет на Софийския университет. Лектор ще бъде гл.ас. д-р М. Цеков от кат. „Метеорология и […]

Прочетете още
ПРИЛОЖЕНИЕ НА РОБАСТНИ МЕТОДИ ПРИ ОЦЕНКА НА ГРАВИМЕТРИЧНИ МРЕЖИ

Т. Ламбева, София 1046, бул. „Хр.Смирненски” 1, Р420, lambeva_fgs@uacg.bg Ключови думи: Робастни методи;гравиметрични мрежи, релативни гравиметрични измервания, Tау-тест, Датски метод Научна област: Гравиметрия, Физическа геодезия, Статистика РЕЗЮМЕ В резултат на изследвания, редица автори изучават разпределението на грешките, като допускат възможност за „смущаване” на основното разпределение на грешките, с определена вероятност, както и възможността вида на […]

Прочетете още
България на опашката по свобода на словото

България се е сринала до 100-ното място в класацията на "Репортери без граници" за свободата на словото за 2014 г. Страната ни е на последно място в ЕС по този показател. Миналата година България бе на 87-мо място, а сега освен, че е в дъното на класацията, за нея се говори и като държава с […]

Прочетете още

Contact Us