Съставлява ли имотът самостоятелно обособена вещ, ако не е нанесен в кадастрален план или в кадастрална карта

Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно право, консултиране на сделки с […]

Прочетете още
Направление „Архитектура и градоустройство” към Столична община с електронна услуга за удостоверение за устройствен статут на имоти

Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (НАГ) стартира електронно подаване и получаване на удостоверение за устройствен статут на имот, предоставяно от Дирекция „Териториално планиране“. Заявката е достъпна за регистрирани потребители на интернет страницата на НАГ. Подробни инструкции и цени на услугата има на адрес: https://www.sofia-agk.com/Pages/SinglePublication/LBBegqzs6BQ%3d. От общината предупреждават все пак гражданите и представителите на […]

Прочетете още
Изпълнителният директор на АГКК пред ТВ Европа

Нотариусите и общините имат осигурен достъп до електронната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, чрез който могат сами да разпечатват необходимите скици, без да се налага да изискват това от своите клиенти. Целта е да се облекчат потребителите. Това изтъкна в събота сутринта инж. Михаил Киров, директорът на АГКК, в интервю за ТВ […]

Прочетете още
Кадастър и имотна регистрация в Норвегия

1. Въведение   1.1. Общ преглед В Норвегия има общо взето добре функциониращ пазар на земята. Времето, необходимо за регистрация на документ за покупко-продажба или ипотека е 4 дена. Актовете за покупко-продажби, документите за ипотеки или други документи относно вещни права могат да бъдат изготвяни от страните по сделката, без да е необходима помощ от […]

Прочетете още

Contact Us