Приет кадастър за имоти на НК „ЖИ“

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман, попадащи в землищата на с. Петърч, община Костинброд, и гр. Драгоман, община Драгоман, област София. В 30-дневен срок от обнародването в днешния брой 4 на „Държавен вестник“ […]

Прочетете още
Открито производство по създаване на КККР за имоти на НК „ЖИ“

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на имоти, собственост на ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по трасето на железопътен участък гара Петърч – гара Драгоман, попадащи в землищата на с. Петърч, община Костинброд, и гр. Драгоман, община Драгоман, област София. Границите на района, за който се създават кадастрална […]

Прочетете още
Приет кадастър за имоти на НК “ЖИ“ и неурбанизираните територии на 21 землища

Приети са кадастралната карта и кадастралните регистри на частта от землищата на гр. Вълчи дол, с. Бояна, с. Брестак, с. Войводино, с. Генерал Киселово, с. Генерал Колево, с. Добротич, с. Есеница, с. Звънец, с. Изворник, с. Искър, с. Калоян, с. Караманите, с. Метличина, с. Михалич, с. Оборище, с. Радан войвода, с. Стефан Караджа, с. Страхил, […]

Прочетете още

Contact Us