Над 300 души са преминали обученията за работа с КАИС

340 служители на общински и областни администрации, областни и общински служби „Земеделие“ към Министерството на земеделието, храните и горите, и нотариуси са преминали обучения в изпълнение на договор за „Обучение на вътрешни и външни институционални потребители”. Възложител е АГКК, бенефициент по проект Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги […]

Прочетете още
С лупа и телескоп при Евгения Сарафова и Димитър Желев от geograf.bg

Бъдещето принадлежи на хората, които знаят Вие, Евгения, сте доктор по дистанционни изследвания към СУ. Бихте ли ни се представили повече в професионална посока. Какви са интересите ви, каква е темата на докторската ви теза, как от висшата наука решихте да се посветите на сайт, чиито акцент е върху децата, младежите и образованието, а не […]

Прочетете още
АГКК стартира обучения на вътрешни и външни институционални потребители

От днес (26.06.2017 г.) стартират обучения на вътрешни и външни институционални потребители на АГКК, в изпълнение на проект по програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Обученията ще се провеждат от обединение „Експерти в действие“, спечелило обществена поръчка с предмет „Oбучение на вътрешни и външни институционални потребители“ с договор от 30.05.2017 […]

Прочетете още

Contact Us