Проучване: Озеленяването води до по-качествен живот

По-озеленените квартали имат по-здрави жители, а смогът може да ни вкара в болница дори със седмица закъснение, показват резултатите от две първи по рода си проучвания за обществено-здравните ефекти от замърсения въздух в градовете в България, съобщиха от Сдружение „За Земята“. Двете изследвания, извършени от български учени и организации с обществена полза, разглеждат отражението на […]

Прочетете още
ЕКСПЕРТНО МНЕНИЕ НА АДВ. МИХАЕЛА БЕЛЧЕВА: Терени за озеленяване на територията на Столична община

Автор: Михаела Белчева, адвокат   Адв. Михаела Белчева е адвокат в Софийска адвокатска колегия от 2003 г. Преди това адв. Белчева е била главен юрисконсулт в Агенция по геодезия, картография и кадастър и в Столична община – район „Триадица“. Трайните професионални интереси на адв. Белчева са в областта на кадастъра и устройство на територията, вещно […]

Прочетете още
Изброиха колко са дървесните видове в света

Изследователи представиха най-голямата база данни в света, включваща над 44 милиона отделни дървета на повече от 100 000 места в 90 страни. С нейна помощ учените изчисляват, че на Земята има приблизително 73 300 дървесни вида. Това число е с около 14 процента по-голямо от предишните оценки. От общия брой въз основа на статистическо моделиране […]

Прочетете още
Разбраха кой чисти въздуха най-добре

Черният бор, тисът и дъбът са сред дърветата, които пречистват най-ефикасно въздуха от замърсяване, дължащо се на автомобилни газове. Ботаници от университета на Съри са анализирали научната литература за въздействието на зелената инфраструктура за пречистване на въздуха. Резултатите им показват, че някои растения по-добре отклоняват и разсейват вълните от токсичен въздух, а други направо улавят […]

Прочетете още
НАГ вече извършва техническите услуги по озеленяване

С влезлите в сила промени в Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община, приети с Решение № 794 от 21.12.2017 г. на Столичния общински съвет, Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община вече ще извършва техническите услуги по озеленяване. Промените целят облекчаване на процедурите и повишаване ефективността на работата при […]

Прочетете още

Contact Us