Бизнесът да може да преподава във ВУЗ-овете, гласуваха депутатите на първо четене

На вчерашното си заседание депутатите приеха на първо четене промени в Закона за висшето образование, които предвиждат включването на лекции от страна на бизнеса в учебния план на висшите учебни заведения. Предложението бе прието с 80 гласа „За“ и 11 въздържали се. Текстовете предвиждат изявени специалисти от практиката да провеждат лекции, като част от общия […]

Прочетете още
Обнародвани са наредбите за изискванията за висшето образование на инженерите в инвестиционното проектиране

С постановление на Министерски съвет № 318 от 24 ноември 2016 г., обнародвано в днешния брой на „Държавен вестник“, са приети Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и Наредбата за държавните изисвания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна […]

Прочетете още
Новият декан Елена Пенева: Геодезията трябва да излезе от анонимност

Елена Пенева завършва геодезия в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 1996 г., а само пет години по-късно вече е защитила дисертация в катедра „Висша геодезия” на тема „Гравиметричен метод за определяне на геоида за територията на България”. Това е само началото на кариерата й. От пролетта на 2016 г., след проведен конкурс, […]

Прочетете още

Contact Us