Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър

Публикуваме текста на проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър. Гилдията има срок до 12.02.2016 г. да изпрати становища и коментари на мейла на Камарата на инженерите по геодезия. Новият законопроект се различава почти коренно от стария от март миналата година. В него беше предвидено АГКК да се […]

Прочетете още

Contact Us