Кабинетът одобри решение да предприеме мерки за стриктното прилагане на INSPIRE

Правителството одобри протоколно решение за предприемане на мерки във връзка с констатираните от Европейската комисия несъответствия при изпълнението на Директивата за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE). Приетият пакет от мерки ще допринесе за правилното прилагане от българските институции на Директивата INSPIRE, която указва правилата за управление на т. нар. пространствени […]

Прочетете още
Събраха географските наименования в електронен регистър към АГКК

Електронен регистър към Агенцията за геодезия, картография и кадастър дава справка за местоположението на селища и местности, по географските им или старите им имена в България. В регистъра на географските наименования в България се съдържа подробна и актуализирана информация за 259 000 географски обекта в страната. Той се поддържа от АГКК и е създаден съгласно […]

Прочетете още
АГКК приведе геоданни съгласно директивата INSPIRE

Агенцията по география кадастър и геодезия (АГКК) реализира проект по актуализиране на метаданни съгласно изискванията на директива 2007/2/ЕО за изграждане на инфраструктура на пространствени данни /INSPIRE/ и закона за достъп до пространствените данни, съобщиха от изпълнителя “Мапекс“АД. Според проекта, АГКК приведе в съответствие с европейските изисквания характеристики, използвани при описание на сгради и инфраструктура за […]

Прочетете още
EuroGeographics създава нов набор от данни, съвместими с INSPIRE

EuroGeographics разработва нов основен референтен набор от данни, използващи геопространствена информация, съвместима с INSPIRE, от официални национални източници. Международната организация с нестопанска цел за европейските национални картографски, кадастрални и поземлени регистрационни органи (NMCA) подписа споразумение с Федералната агенция за картография и геодезия на Германия (BKG) за координиране на техническото производство и управлението на качеството. Прототип, […]

Прочетете още
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ НА КБ ПАНОРАМА В ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ

Яна Липийска, Геодетект ЕООД Продължение от миналия брой Съвременното развитие на средствата за дистанционно изследване на Земята позволява оперативно да се получават цифрови изображения на всички участъци от местността. Голям брой космически апарати заснемат повърхността на Земята. Руската компания Ракурс е един от световните лидери в разработването на програмно осигуряване за фотограметрична обработка на данните […]

Прочетете още
Парламентът прие закона за пространствената информация

Парламентът прие на второ четене Закона за достъп до пространствени данни и така подкрепи създаването на Инфраструктура за пространствена информация в ЕС (INSPIRE). Целта на INSPIRE е да се създаде единна качествена географска информация за икономиката и екологията в Европейския съюз, като се обхванат масиви от пространствени данни.

Прочетете още
За първи път в историята: робот написа новина

Американският в. "Лос Анджелис Таймс" публикува за първи път в човешката история новина, написана от робот. Журналистът програмист Кен Скуенке създал алгоритъм, който автоматично генерира кратка статия, когато стане земетресение. Точно такава новина беше автоматично генерирана в понеделник, описвайки земетресението в Калифорния.

Прочетете още
Дали България постига европейски измерими резултати при прилагане на Директивата INSPIRE

Любка Пашова, Теменужка Бандрова Резюме България, като пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), трябва да изпълнява изискванията и препоръките на Директивата 2007/2/EOINSPIRE (INfrastructureforSPatialInfoRmationinEurope). В статията е направен кратък преглед на дейностите на държавни институции и организации, които имат отношение към създаването на национална инфраструктура за пространствени данни (НИПД) и осигуряването на достъп до тях чрез […]

Прочетете още

Contact Us