Службите в Габрово и Плевен от 11 март обслужват пак на гише

От 11 март службите по геодезия, картография и кадастър в Габрово и Плевен отново ще обслужват клиентите на гише. Временно услугите на място в офисите бяха спрени като мярка за ограничаване струпването на голям брой хора на обществени места с цел неразпространяване на вирусни инфекции. Продължава предоставянето на услугите и по електронен път.     […]

Прочетете още
Службите по кадастър в Плевен и Габрово ще обслужват само онлайн заради коронавируса

От днес службите по геодезия, картография и кадастър в Габрово и Плевен няма да обслужват клиенти на гише. Мярката се предприема във връзка с необходимостта от ограничаване струпването на голям брой хора на обществени места с цел неразпространяване на вирусни инфекции. Услугите, които се предоставят от тези служби няма да бъдат преустановени и ще бъдат […]

Прочетете още
Посочиха Видин и Плевен като градовете за растеж през следващия период до 2027 г.

Видин и Плевен са предложени да бъдат общините, двигатели и основни центрове на растеж в Северозападния район  в програмния период 2021-2027 г.  Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която участва в регионално заседание на Националното сдружение на общините в Република България, което се проведе в  гр. Вършец за представители на местната власт […]

Прочетете още
Одобрени са КККР в областите Плевен и Варна

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Коиловци, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 23.05.2018 г. на СГКК – Плевен с. Мечка, община Плевен, област Плевен. КККР са приети с протокол от 23.05.2018 […]

Прочетете още
Приет кадастър в област Плевен

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Върбица, с. Горталово, с. Дисевица, с. Къртожабене, с. Ласкар, с. Николаево, с. Радишево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене, с. Ясен, община Плевен. В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния […]

Прочетете още
Одобрени КККР за три землища в област Плевен

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Градина, община Долни Дъбник, област Плевен с. Крушовица, община Долни Дъбник, област Плевен с. Садовец, община Долни Дъбник, област Плевен. Заповедите за одобряването им са обнародвани в днешния бр. 34 […]

Прочетете още

Contact Us