Огромен бюджет по ИНТЕРРЕГ за сътрудничество

Над 474 млн. евро е индикативният бюджет на програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027 г. Целта ѝ е да се подобри прилагането на програми за инвестиции за работни места чрез насърчаване обмена на опит, иновативни подходи и добри практики сред участниците в регионалната политика. В нея са включени всички 27 държави на Европейския съюз, […]

Прочетете още
Правителството отпусна близо 1,35 млрд. лв. за изграждането на още 134,2 км от АМ „Хемус“

В изпълнение на програмата на правителството и на държавната политика за балансирано развитие на регионите Министерският съвет взе решение за отпускане на допълнителни средства в размер на 1 349 856 000 лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г. С тези средства ще бъдат изградени 134,2 км от АМ „Хемус“ […]

Прочетете още
Кабинетът преразпредели средства от бюджета на МРРБ за 2018 г.

С постановление № 271 от 6 декември 2018 г., обнародвано в днешния брой 101 на „Държавен вестник“, Министерския съвет одобрява намаляването на бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ за тази година с 1 600 000 лв. Сумата е била първоначално отредена за изпълнение на „Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на […]

Прочетете още
Отпуснаха 150 млн. лв. допълнително за пътища

Правителството отпусна 150 000 000 лева като допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за ремонтно-възстановителни дейности по републиканската пътна мрежа. Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходи или трансфери по централния бюджет за 2018 г. Те са за ремонт на пътни отсечки от републиканската мрежа с обща […]

Прочетете още
МРРБ очаква 2 млн. лв. по-малко приходи от АГКК догодина

В проектобюджета за 2018 г. на министерството на регионалното развитие и благоустройството е заложено увеличение на приходите с 18.4 млн. лв. спрямо 2017 г. Това съобщи министър Николай Нанков по време на представянето на Бюджет 2018 пред комисията по регионална политика, местно самоуправление и благоустройство към Народното събрание. Общият размер на заложените приходи е 372 […]

Прочетете още
Правителството отпусна 100 млн. лв. за ремонт на пътища

Правителството прие Постановление за отпускане на 100 млн. лв. от бюджета за рехабилитация, ремонт и реконструкция на републикански пътища в страната с цел осигуряване на тяхната безопасност и сигурност. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков пред журналисти след заседанието на Министерския съвет на 7 септември. Министърът обясни, че вече се изготвя […]

Прочетете още
Над 18 милиона лв. за кадастър и над 10 милиона лв. по програма „Добро управление” през 2017 г.

11 поръчки на обща стойност 8 583 338 лв. без ДДС и 10 324 005 лв. с ДДС ще бъдат възложени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) през 2017 г., става ясно от графика за възлагане на обществени поръчки на АГКК, публикуван на сайта на агенцията на 23 януари 2017 г., утвърден от […]

Прочетете още

Contact Us