Министър Петя Аврамова защити геодезистите

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова се наложи да защити геодезистите и да припомни членове от Закона за устройство на територията на архитектите и на цялата строителна гилдия. През септември председателят на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) инж. Златан Златанов реагира остро на писмо от Камарата на архитектите в България, от което […]

Прочетете още
Осем млади геодезисти с награди от КИГ

Камарата на инженерите по геодезия връчи награди на отличниците абсолвенти на Геодезическия факултет на 15 ноември 2019 г. Наградените са осем млади геодезисти – всички те отличници, от специалност Геодезия. Това са Цветина Христова (с успех 5.80), Яница Петрова (5.79), Петър Китов (5.75), Светла Филипова (5.68), Недка Петрова (5.68), Екатерина Кирилова (5.64), Радост Дженкова (5.61) […]

Прочетете още
Новият председател на Камарата на инженерите по геодезия инж. Златан Златанов: Геодезията е навсякъде

Проблемите са много, но трябва да се движим в правилната посока През март инж. Златан Златанов бе избран за нов председател на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ). Той е роден в София през 1962 г. Семейството му е с традиции в геодезията – баща му е проф. д.т.н. инж. Георги Златанов, дългогодишен преподавател в […]

Прочетете още
Лятото – време за дискусии и за… планове за годината

Анкета за правоспособността за кадастъра инициираха геодезисти През лятото е разгарът на геодезическата работа. По учебник. В нашия случая в началото на лятото се смени шефа на държавната агенция, свързана с кадастъра, АГКК, разгоря се на нов глас дискусията относно правоспособността по кадастър, съгласно ЗКИР, и програмата за дейността по създаването на кадастъра и имотния […]

Прочетете още
Софийската областна колегия на КИГ е организатор на семинар

Софийската областна колегия на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) е организатор на семинар за промените в устройствения закон на столицата и защитата на личните данни във връзка с регламент (ЕС) 2016/679. Събитието ще се проведе на 21.06.2018 г. в зала 3 на сградата на ФНТС, гр. София, ул. Раковски № 108. Лектори ще бъдат […]

Прочетете още
Камарата на инженерите по геодезия организира семинар за ГНСС

Камарата на инженерите по геодезия (КИГ) организира семинар на тема „ГНСС технологии: RTK измервания – проблеми, дискусия, решения“. Събитието ще се проведе на 20.10.2017 г. от 11.00 часа в зала 120 на сградата на ректората на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Лектор ще бъде доц. д-р инж. Юри Цановски. Участието е безплатно.

Прочетете още
Камарата – инициатор на срещи за бъдещето на геодезията

На 10 юли 2015 г. в Камарата на инженерите по геодезия се получи писмо от МЗХ, подписано от зам.министър Цв. Димитров с молба за становище, относно предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова за преминаване на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) към Министерство на земеделието и храните. Предложението бе във […]

Прочетете още
Петима студенти с безплатно участие на Работната седмица на FIG през 2015

Бъди един от петимата студенти с безплатно участие на Работната седмица на FIG през 2015 г. За да участваш, изпрати мотивационно писма на адреса на Камарата на инженерите по геодезия – kamara@kig-bg.org. Камарата ще спонсорира участието на петима студенти в Работната седмица на FIG, която ще се проведе от 17 до 21 май 2015 г. […]

Прочетете още

Contact Us