Променят три наредби за организация и сигнализация на движението

В портала за обществени консултации има публикувани проекти за промяна на три подзаконови нормативни акта за организация и сигнализация на движението: Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с […]

Прочетете още
Промените в наредбата за преместваемите обекти и рекламите в столицата вече са достъпни онлайн

Промените в наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община вече са достъпни онлайн в портала за нормативни актове на адрес: https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=2414168. Новите правила бяха приети на заседанието на Столичния общински съвет, провело се на 26.07.2018 г. С тях се регламентират ограничения за поставянето […]

Прочетете още
С нова наредба МРРБ въвежда мерки за защита на сградите от радон

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон. Нормативният акт се разработва за първи път в изпълнение на държавната политика за превенция и защита на населението от облъчване на радон в сградите. Разпоредбите  на наредбата ще се прилагат в случаите, в […]

Прочетете още
МРРБ публикува промени в наредба за изграждането на канализационните системи

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане промени в Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи. Коментари по текста на подзаконовия нормативен акт може да се правят до 24.06.2018 г. Проектонаредбата е разработена с помощта на експерти от МРРБ, МОСВ, УАСГ, КИИП, КСБ  и съюза […]

Прочетете още
Столична община провежда обществено обсъждане на наредба за преместваемите обекти

На официалния портал на Столична община, в раздел Обществени консултации е публикуван проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Столичния общински съвет за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община. Това съобщиха от направление „Архитектура и градоустройство“ към столичната администрация. […]

Прочетете още
Обнародваха промените в наредбата за съдържанието, създаването и поддържането на КККР

В днешния брой 25 на „Държавен вестник“ са обнародвани промените в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. След проведено обществено обсъждане предложенията от страна на колегията не бяха приети и проекта за изменение и допълнение на наредбата остана в оригиналния му вариант. Текстовете се […]

Прочетете още
Последен ден за коментари по промените в Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 2016 г.

Днес изтича срокът на обществено обсъждане на промените в Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Публикуваме едно към едно известните ни досега коментари и становища по проекта за изменение и допълненине на подзаконовия нормативен акт. „ДО МИНИСТЪРА НА […]

Прочетете още
Променят наредбата за пожарна безопасност в строителството

МРРБ публикува проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. Предложените промени са изготвени във връзка с постъпили предложения за усъвършенстване на регламентираните изисквания за пожарна безопасност при изпълнение на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради. Измененията и […]

Прочетете още
МРРБ публикува проект за промяна на наредбата за енергийна ефективност

Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува обновен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. За промени в наредбата бяха проведени обществени консултации през периода 20.06.2017 г. – 20.07.2017 г. В този период са постъпили становища за съгласие от страна на Камарата на […]

Прочетете още
Обнародвани са промените в наредбата за регистъра за правоспособност по кадастър

В днешния брой 81 на „Държавен вестник“ е обнародвана наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра. С промените ще се даде възможност АГКК да извлича служебно информация от държавни регистри по електронен път. Текстът на измененията […]

Прочетете още

Contact Us