Урегулиране на поземлени имоти в духа на чл. 16 и чл. 17 от ЗУТ

Петя Цурева, Главен юрисконсулт в „ГИС-София“ ЕООД Поземленият имот е основна единица на кадастъра, а от там и на правото на собственост, като легалната му дефиниция се съдържа, както в Закона за кадастъра и имотния регистър (чл. 24, ал. 2), така и в Закона за устройство на територията (§5, т. 2 от ДР). Той представлява […]

Прочетете още
Глобиха главния архитект на Стара Загора заради ПУП

Глобиха с 5 000 лв главния архитект на Стара Загора Виктория Грозева за конфликт на интереси. В сайта на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е посочено, че арх. Грозева е разрешила архитектурно бюро, собственост на нейния съпруг, да разработи подробен устройствен план на града. Заповедта е от […]

Прочетете още
МРРБ откри процедурата за ИОУП на Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството открива на 14 февруари 2020 г. временно преустановената процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на проекта за изменение на общия устройствен план (ИОУП) на Община Царево. Крайният срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ЕО е 17:30 часа на 16 […]

Прочетете още
Правят ПУП за Русалка

Правят ПУП за Русалка

  • юли 05, 2019

Това лято за пореден път излезе на бял свят проблемът с бариерата на входа на курорта на Баневи – „Русалка“, както и платеният паркинг от 8 лв. за престой на автомобилите. От години местните хора от Свети Никола и Българево се оплакват, че нямат достъп до пясъчната ивица. Достъпът на пешеходци и велосипедисти е безплатен, […]

Прочетете още
Обсъждат бъдещето на Борисовата градина

В Борисовата градина категорично няма да има ново строителство. Това обеща пред журналисти арх. Атанас Ковачев по време на представянето на предварителния проект за подробен устройствен план (ПУП) на емблематичния парк „Борисова градина“, чийто автор е именно Ковачев. С него започна и първото обсъждане, в което се включиха и столичани. Единственото застрояване, което планът предвижда, […]

Прочетете още
Проект за ПУП в Троян

Проект за ПУП в Троян

  • юни 05, 2019

Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на застроителния и регулационен план в строителен кв. 313. Квартал 313 се разделя на два нови квартала – 313 и 425, променя […]

Прочетете още
Телевизионната кула на София се превръща в атракция

Телевизионната кула става атракция. Съоръжението, намиращо се на бул. „Драган Цанков“, ще бъде отворено за столичани и гостите на града. От кулата с височина от 106 метра се вижда целия град. Тя е построена през 1959 г. и има 14 етажа. Въведението идва с новия финален план за Подробен устройствен план (ПУП) на Борисовата градина. […]

Прочетете още
Проект за ПУП край Сапарева Баня

Община гр. Сапарева баня, област Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проeкт за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия – канализационен клон с дължина 330,40 м, с цел отвеждане на отпадните […]

Прочетете още
Представят заданието за проектиране на ПУП на четири микрорайона в Овча купел

Днес представят проекта за задание за проектиране и ескиз на Подробен устройствен план – План за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на ж.к. „Овча купел – 1-ви, 4-ти, 5-ти и 6-ти микрорайони“. Представянето ще се проведе от 15 ч. в залата на 3 етаж в сградата на Направление „Архитектура и граоустройство“ (НАГ), ул. […]

Прочетете още
Търсим онлайн ПУП-ове на Столична община по данни от кадастъра

От тази седмица електронният портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община (СО) има нова онлайн услуга. Вече е възможно търсене по данни от кадастралната карта в картата на „Подбробните устройствени планове, възложени от СО и влезлите в сила административни актове“. Картата прави директна връзка с „Регистър на подробните устройствени планове“, „Регистър на разрешенията […]

Прочетете още

Contact Us