Професионалисти се обединяват в Координационен съвет по геодезия

Меморандум за партньорство между професионалните и образователни организации в областта на геодезията, картографията и кадастъра в България и регламент за работата на координационния съвет бе приет на обща среща между различните професионални организации. Събитието се състоя на 3 февруари. Предстои в кратък срок приемането на документите за учредяване на Координационния съвет да се одобрят от […]

Прочетете още
АГФ обяви датата за празника на геодезиста

Асоциацията на геодезическите фирми, която е организатор на ежегодния празник на геодезиста, обяви датата на тазгодишното издание. Празникът на геодезиста 2019 ще се проведе на 22.03.2019 г. в парк-хотел Санкт Петербург, гр. Пловдив. Тържествената вечеря ще се проведе в ресторанта на хотела, а семинарът с презентации ще бъде в зала „Пълдин“ на хотела. Официалната вечеря […]

Прочетете още
Ръководството на АГКК се срещна с представители на професионалните организации в областта на геодезията и кадастъра

На 01.11.2018 г. се проведе среща между ръководството на АГКК, в лицето на изп. директор инж. В.Коритарова и гл.секретар инж. В. Тодорова, с представители на основните неправителствените професионални организации в областта на геодезията и кадастъра (НПО) – инж. М. Димиев и инж. В. Монов от КИГ, инж. Н. Главинчев от КИИП, инж. Н. Киров и […]

Прочетете още
Опит за промяна на методиката за оценка при търговете

Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) полага усилия за промяна на методиката за оценка на офертите при обществените поръчки. Тя изготви нова методика за оценка на обществените поръчки. Тя може да бъде видяна в подробности тук https://www.geomedia.bg/geodezia/item/6796-agf-predlozhi-nova-metodika-za-otsenka-na-geodezicheskata-rabota-pri-targovete. Целта й е реабилитиране на работата на геодезистите. В отговор, АГФ получи подробно становище от МРРБ, което засега не […]

Прочетете още
МРРБ отговори на предложението на АГФ за промяна на методиката за оценка на търговете

Ето как отговориха от МРРБ на предложената от АГФ методика, документът е подписан от секретаря на МРРБ Веселина Терзийска:  Съгласно Методиката за оценка, показателите за оценка са ЦП „Ценово предложение“ с тежест 30% и ТП „Техническо предложение“ с тежест 70%. Видно, тежестта на показател „Ценово предложение“ е с повече от 50 % по-ниска от тази […]

Прочетете още
АГФ предложи нова методика за оценка на геодезическата работа при търговете

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ МЕТОДИКАТА, КОЯТО АСОЦИАЦИЯТА НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИТЕ ФИРМИ (АГФ) ПРЕДЛОЖИ НА МРРБ ЗА ТЪРГОВЕТЕ ЗА ЦЕНИ ЗА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ.   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ   Оценяването и класирането на офертите на участниците се оценяват за определяне на икономически най-изгодна оферта по критерия за възлагане, посочен в чл. 70, ал. […]

Прочетете още
КЗК отказа образуване на производство по едната жалба на АГФ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отказа образуването на производство по една от жалбите, подадени от Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) на 20.04.2018 г. Датата на разпореждането е 08.05.2018 г. Поръчката, предмет на жалбата, е: „Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на […]

Прочетете още
Гилдията настоява за внимание към геодезията

В началото на новата година организациите на геодезическото съсловие се обърнаха с проблемите си към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и към изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър инж. Михаил Киров. Четирите организации изпратиха общо писмо до министър Нанков. Те отбелязват, че през изминалите седем месеца са отправили две […]

Прочетете още
АГФ обяви датата на традиционния празник на геодезиста

Асоциацията на геодезическите фирми (АГФ) обяви датата и мястото на традиционния празник на геодезиста, който тази година ще се проведе на 30.03.2018 г. в парк-хотел „Санкт Петербург“, гр. Пловдив. Официалната вечеря ще бъде в ресторанта на хотела, а настаняването – в хотелските части на „Санкт Петербург“ и „Гранд хотел Пловдив“. Традиционният семинар с презентации ще […]

Прочетете още
Крачка напред в регулацията за създаване и приемане на ГММП

На 5.02.2018 г. бе проведено обсъждане на проект за нови указания за създаване и приемане на геодезически мрежи с местно предназначение с използване на глобални навигационни спътникови системи. Поканата е била отправена от страна на АГКК, а участници са били СГЗБ, КИГ и АГФ. СГЗБ е представило писмено становище относно проекта, в резултат на което […]

Прочетете още

Contact Us