Пътното управление на Бургас и ВиК работят за отстраняване на последиците от потопа в Царево

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков мобилизира звената на Областно пътно управление – Бургас и „ВиК“ ЕАД Бургас да се включат в отстраняването на последиците от наводненията на територията на Община Царево. . Агенция „Пътна инфраструктура“ предприе спешни мерки за почистване на пътища в района на Царево от свлечените камъни, земна маса и […]

Прочетете още
Изработването на общия устройствен план на Царево започва от нулата

Министерството на регионалното развитие и благоустройството прекрати по взаимно съгласие договора с фирмата, на която бе възложено изработването на проект за изменение на общия устройствен план (ОУП) на община Царево и на екологичната оценка към него. На фирмата са наложени неустойки. Основните причини за прекратяването на договора са огромното забавяне на изпълнението му, както и […]

Прочетете още
Отменя се обсъждането на проекта за изменение на ОУ на Царево

Отменя се провеждането на обществено обсъждане на проекта за изменение на общия устройствен план на Община Царево, доклада за екологична оценка, доклада за оценка степента на въздействие и всички приложения към тях. То беше предвидено да се проведе от 17:30 часа на 13 април 2020 г. в залата на читалище „Георги Кондолов“ в град Царево. […]

Прочетете още
Удължават обсъждането на ОУП Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството удължава до 31-ви март тази година срока за провеждане на консултации по екологичната оценка на проект за Изменение на Общ устройствен план (ИОУП) на Община Царево.  Променя се и датата за обществено обсъждане на проекта, Доклада за екологична оценка, Доклада за оценка на съвместимостта и всички приложения към тях. […]

Прочетете още
МРРБ откри процедурата за ИОУП на Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството открива на 14 февруари 2020 г. временно преустановената процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за Екологична оценка (ЕО) на проекта за изменение на общия устройствен план (ИОУП) на Община Царево. Крайният срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ЕО е 17:30 часа на 16 […]

Прочетете още
МРРБ започва консултации за екооценката на ИОУП на Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството открива процедура за провеждане на консултации по изготвения доклад за екологична оценка на проект за изменение на Общ устройствен план на община Царево. Документите, състоящи се в проект на ИОУП, доклад за ЕО с нетехническо резюме, доклад за оценка на съвместимостта и приложенията към тях, са предоставени за достъп […]

Прочетете още
Детайли по екооценката за изменение на ОУП на Царево

На основание чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството на възложител на проект на изменение на общия устройствен план (ИОУП) на община Царево обявява за консултации документацията по „Задание за обхват и съдържание на екологичната оценка на […]

Прочетете още
Обявена е поръчка за изменение на общия устройствен план на Царево

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви обществена поръчка за изработване на проект за изменение на общия устройствен план на община Царево. Към проекта ще трябва да се изготви и екологична оценка. Срокът за подаване на оферти е 04.03.2015г. Документацията за процедурата е публикувана на интернет страницата на МРРБ на адрес: https://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6179. Директна връзка за […]

Прочетете още
Съобщение

Съобщение

  • дек. 05, 2013

Във внесения за разглеждане в Народното събрание проект за ЗИД на ЗКИР, в параграф 57 имаше (и все още го има в сайта на НС) следния текст: б) създава се ал. 4: „(4) Правоспособността по геодезия, съответно по кадастър, по ал.1 се признава за пълна проектантска правоспособност по смисъла на Закона за устройство на територията, […]

Прочетете още

Contact Us