Одобрен е кадастър на неурбанизирани територии в област Монтана

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Видлица, с. Гаврил Геново, с. Главановци, с. Говежда, област Монтана. Заповедите […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на неурбанизирани територии в област Монтана

На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за неурбанизираните територии в землищата на: с. Аспарухово, с. Балювица, с. Бистрилица, с. Гаганица, с. Горна Бела речка, […]

Прочетете още
Одобрен кадастър за две землища в област Монтана

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Николово, община Монтана, област Монтана. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 17.10.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана с. Бързия, община Берковица, […]

Прочетете още
Инж. Йовев ще посети Монтана и Видин

Днес (4 декември) заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев ще провери ремонта на път ІІІ-102 Превала – Бели мел – Монтана, в област Монтана. На инспекцията ще присъстват и председателят на УС на АПИ инж. Дончо Атанасов, и областният управител на Монтана Росен Белчев. Заместник-министър Йовев ще посети две училища във Видин: СУ […]

Прочетете още
Одобрен кадастър на три землища в област Монтана

На основание. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри на землищата на: гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, област Монтана с. Замфирово, община Берковица, област Монтана с. Боровци, община Берковица, област Монтана. Кадастралните карти и кадастралните регистри са приети с протоколи от 22.06.2017 г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – […]

Прочетете още
Приет кадастър в област Монтана

Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Бойчиновци, община Бойчиновци, с. Боровци и с. Замфирово, община Берковица, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок […]

Прочетете още
Приет кадастър в общините Монтана и Цар Калоян

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на с. Клисурица, общ. Монтана и гр. Цар Калоян, с. Езерче, и с. Костанденец, общ. Цар Калоян. До 14.01.2015 г. заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения пред съответната служба по геодезия, картаграфия и кадастър.

Прочетете още
Брализия следи климата по Аамазонка от гигантска кула

Бразилските власти ще вдигнат гигантска лаборатория, която да наблюдава Амазонската джунгла, предаде АП. В сърцето на горите ще бъде построена 325-метрова кула, която ще събира данни за парникови газове, аерозолни частици и климата в района на една от най-големите дъждовни гори на планетата. Бразилски и германски учени се надяват да използват данните, за да разберат […]

Прочетете още

Contact Us