Отстранена явна фактическа грешка за четири села в община Вълчи дол

В днешния брой 73 на „Държавен вестник“ (ДВ) са обнародвани заповеди № № КД-14-1, KД-14-2, KД-14-3, KД-14-4 на изпълнителния директор на АГКК, Виолета Коритарова, за одобряване на проекти за изменение на КККР за отстраняване на явна фактическа грешка в с. Есеница, с. Искър, с. Добротич и с. Войводино, община Вълчи дол. Поправките са извършени на […]

Прочетете още
62% от територията на страната е покрита с кадастрална карта

Към днешна дата 68500 кв.км от страната или 62 % от цялата й  територия са покрити с кадастрална карта  и регистри към нея. Това обяви изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) инж. Виолета Коритарова, съобщиха от пресцентъра на МРРБ на 1 септември. Кадастър имат близо 13 млн. недвижими имоти, включително поземлени […]

Прочетете още
Приет кадастър в Софийска област

Приети са кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на гр. Сливница, община Сливница. В 30-дневен срок от обнародването на обявата в днешния брой 71 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област. {module [180]}

Прочетете още
Одобрен кадастър в област Благоевград

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за следните землищата в община Разлог, област Благоевград: с. Баня; с. Бачево; с. Годлево; с. Горно Драглище; с. Добърско; с. Долно Драглище. КККР са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата по геодезия, […]

Прочетете още
Приет кадастър в две области

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за: урбанизираните територии в землището на с. Пелишат, община Плевен; землището на с. Научене, община Нова Загора. В 30-дневен срок от обнародването на съобщенията в днешния брой 68 на „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред съответната СГКК в Плевен […]

Прочетете още
Приет кадастър в областите Ловеч, Плевен и София

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на: недвижимите имоти за землищата на с. Дерманци, с. Дъбен, с. Пещерна, с. Румянцево, с. Тодоричене, с. Торос, община Луковит, област Ловеч недвижимите имоти на урбанизираните територии в землищата на с. Гривица и с. Опанец, община Плевен, област Плевен недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 58548.100.2, 58548.100.3, […]

Прочетете още
Приет кадастър в област Габрово

Приети са кадастралните карти и кадастралните регистри на недвижимите имоти за следните землища в област Габрово: с. Боженците и с. Трапесковци с. Донино и селата Ангелов и Балиновци с. Кметовци и селата Беломъжите, Болтата, Влаховци, Вълков дол, Калчовци, Овощарци, Редешковци, Семерджиите, Спасовци, Съботковци, Харачерите, Цвятковци, Черневци с. Лесичарка и селата Велковци, Драгомани, Иглика, Карали, Кметчета, […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Силистра и Велико Търново

На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на: с. Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра. Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 26.01.2018 г. на СГКК – Силистра. с. Ситово, община Ситово, област Силистра. Кадастралната карта и […]

Прочетете още
Одобрен кадастър в областите Кюстендил и Пазарджик

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР са одобрени кадастралните карти и кадастралните регистри (КККР) за следните землища в община Кюстендил, област Кюстендил: с. Вратца с. Гюешево с. Гърляно с. Каменичка Скакавица с. Ново село с. Раненци с. Богослов с. Грамаждано с. Жиленци с. Слокощица. Кадастралните карти и кадастралните регистри са приети с протоколи […]

Прочетете още
Открито производство по кадастър в Софийска област

Открива се производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на: с. Гурмазово (вкл. гр. Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша, с. Росоман, община Божурище, област София. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Консултантска Агенция Аргус“. Графикът за извършване на дейностите следва […]

Прочетете още

Contact Us