АГКК обяви обществена поръчка за създаване на ГММП

АГКК обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на Геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) на урбанизираните територии, за които няма одобрени КККР, попадащи в землищата на общини Благоевград, Гоце Делчев, Сандански, Симитли, Струмяни, Кресна, Гърмен, Петрич, Златоград, Поморие, Сунгурларе, Долни чифлик, Каспичан, Нови пазар, Велики Преслав, Смядово, Ружинци, Видин, Монтана, […]

Прочетете още
АГКК с обществена поръчка за поддръжка на информационните системи на кадастъра

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за осигуряване и поддръжка на информационните ѝ системи за кадастрални и специализирани данни. Процедурата е разделена в три обособени позиции: № 1 “Извършване на текуща поддръжка на Кадастралната Административна Информационна система (КАИС) и Интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) компонент „Кадастър“ за Агенция […]

Прочетете още
АГКК купува 30 ГНСС приемника с обществена поръчка

АГКК обяви обществена поръчка с предмет: “Доставка на 30 (тридесет) комплекта приемници, използващи глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”. Дейностите ще включват и обучение на 60 служители на агенцията за работа с ГНСС приемниците и софтуера за обработка и анализ на измерванията. […]

Прочетете още
АГКК с обществена поръчка за 30 коли

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на 30 броя нови, неупотребявани, от една марка и модел автомобили за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“. Общата прогнозна стойност за доставката е 1000000 лв. без ДДС. Автомобилите трябва да са с дизелов […]

Прочетете още
АГКК с обществена поръчка за отстраняване на явна фактическа грешка

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище, Антоново, Петрич, Крумовград, Кирково и Добрич – селска” по 4 (четири) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Търговище и Антоново, област […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за нивелация I клас

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви ограничена обществена поръчка с предмет: „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа І клас за приключване на IV цикъл за полигони ХVІ, ХVІІІ, ХХ – ХХІІ по обособени позиции“. Прогнозната стойност е 840000 лв. без ДДС. Оферти се приемат до 25 май 2016 г. Документацията е достъпна в […]

Прочетете още
АГКК обяви поръчка за кадастър в община Вълчи дол

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общинския център гр. Вълчи дол и на други населени места в община Вълчи дол. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност е 509300 лв. без ДДС. Крайният срок […]

Прочетете още
АГКК обяви шестата обществена поръчка за кадастър тази година

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка за създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общинските центрове гр. Момчилград, с. Черноочене, гр. Перущица, гр. Костенец, с. Кайнарджа, с. Ситово, гр. Неделино и други населени места в общините Черноочене, Костенец, Варна, Нова Загора, Котел, Девин и Чепеларе. Търгът е разделен в […]

Прочетете още
АГКК публикува график за провеждане на обществените поръчки за кадастър през 2016 година

Агенцията по геодезия, картография и кадастър публикува график за провеждане на процедурите за избор на изпълнител по ЗОП за създаване на кадастрални карти и кадастрални регистри през 2016 година. От него става ясно, че предстои обявяването на още 10 процедури до 02.03.2016 г. Землищата, за които тепърва ще се публикуват търгове за създаване на кадастър […]

Прочетете още
АГКК обяви обществена поръчка за кадастър в общините Грамада, Чупрене, Бойчиновци, Берковица, Севлиево и Трявна

Агенцията по геодезия, картография и кадастър обяви обществена поръчка с предмет: ”Създаване на КККР на землищата на общински центрове гр. Грамада, с. Чупрене, гр. Бойчиновци и на други населени места в общини Берковица, Севлиево и Трявна”. Търгът е разделен в четири обособени позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 748125 лв.без ДДС. Крайният срок за […]

Прочетете още

Contact Us